h1

DACIA REVIVAL la Congresul de Dacologie de la Bucuresti – Dr.Napoleon Săvescu: „În pragul unui nou congres“

august 11, 2007

Iată-ne, dragi iubitori ai istoriei noastre de ieri, de astăzi şi de mâine, în poarta unei noi reuniuni devenită benefică tradiţie: anualul Congres Internaţional de Dacologie.Cercetatori profesionişti alături de entuziaşti căutători de adevăr din numeroasele filiale ale Societăţii DACIA REVTVAL şi dintr-o mulţime de alte nuclee de cercetare cit nume diferite, dar reunite întru acelaşi scop, realizăm astăzi cea de-a opta întrunire dedicată studiului pe care, cu un secol în urmă, marele nostru precursor NICOLAE DENSUŞIANU îl denumea drept „Istoria unei naţiuni geniale, puternice: şi glorioase, care cu mult înainte de timpurile trpiane fundase cel dintâi imperiu vast al lumii, întemeiase prima unitate de cultură în Europa şi pusese totodată bazele progresului moral şi material în Asia de Apus şi în Africa de nord.
„DACIA REVTVAL INTERNATIONAL“ a sărbătortit recent un deceniu de la înfiinţare, dar mai ales un deceniu de eforturi şi evidente împliniri, reuşind ca – împreună cu organizaţiile similare, din România şi cu un aport internaţional remarcabil – să creeze un veritabil nou curent de opinie vizând studiul istoriei vechi a Spaţiului Carpato-Istro-Pontic, propunând ieşirea curajoasă a studiului de specialitate din chingile abuzive ale unui trecut conformist, servil, adesea slujitor al altor ţinte decât cele ale adevărului şi interesului naţional.

Dragostea pentru istorie, nu se poate substitui automat studiului de specialitate şi argumentaţia ştiinţifică nu poate fi înlocuită doar cu afirmarea entuziasmului. Dar ceea ce constituie principala amprefttă a acestui deceniu de eforturi este, pe de o parte, tocmai amplificarea impresionantă a informaţiei de specialitate, a cercetătorilor care nu poartă uniforma de „istorici oficiali“, contribuţia lor la volumul de referinţe pluridisciplinare devenind din ce în ce mai vizibilă. Pe de altă parte, salutăm din ce în ce
>>>>>Napoleon Săvescu>>>>>

Reclame