h1

ATITUDINI – G.D. Iscru: „Naţiunea geto-dacă şi naţiunea română“

august 11, 2007

Motto: 1: Naţiunea – „întrânsa ne-am născut, ea este mama noastră“ (Simeon Bărnuţiu, 1848) 2: „Naţiunea mea e lumea … Fără naţiunea mea nu e lume …“ (M. Eminescu)

Problema naţiunii etnice – principala permanenţă a istoriei – revine puternic în actualitate.
La începutul secolului XX, când forţele oculte, cu un apetit amplificat al dominaţiei mondiale, se pregăteau să ia „în primire“ Imperiul Ţarist, pentru a-l transforma în Imperiu Comunist, avea nevoie de o nouă teorie/viziune asupra naţiunii, care să le „justifice“ anihilarea până la desfiinţare a multelor naţiuni şi grupuri etnice din cuprinsul marelui imperiu. Ce nu anihilase autocraţia ţaristă, trebuia neapărat să anihileze, să desfiinţeze, cu un cuvânt mai nou: să „globalizeze“ comuniştii bolşevici în viitorul lor „poligon experimental“.

Pentru aceasta, în ajunul primului război mondial, cu câţiva ani înainte de a se lua hotărârea „trecerii“ de la un imperiu la celălalt, a fost „lansată“, sub semnătura tânărului pe atunci Iosif Djugaşvili, viitorul – celebru – LV. Stalin, „noua viziune“ asupra naţiunii etnice1: că ar fi apărut târziu, în prima etapă a epocii moderne, mai exact către sfârşitul secolului XVIII şi la începutul celui următor; că ar avea, istoriceşte, o viaţă limitată, urmând a se transforma, în viitor, în „altceva“ (nu se găsise „formula“; s-a găsit mai târziu: „poporul sovietic“/ „poporul unic muncitor“); că naţiunea are câteva caracteristici bine stabilite de autor iar dacă una lipseşte, naţiunea nu există; aceeaşi „soartă“ -se putea înţelege – urma să aibă şi Statul naţional – şi în acest sens a evoluat teoria comunistă asupra Statului naţional. Şi, cum în primii ani ai „Puterii sovietice“ teoria comunistă, varianta Troţki, includea „revoluţia permanentă“ ce urma a cuprinde lumea, înseamnă că „viziunea“ stalinistă avea un „viitor de aur“. Chiar când, în prima parte a deceniului 3 al secolului XX, a fost abandonată teoria troţkistă a „revoluţiei permanente“ şi bolşevicii s-au decis să se concentreze pe
>>>>>G.D. Iscru>>>>>

Reclame