h1

Studii şi cercetări – Viorica Enăchiuc: „Arta aurului la daco-geţi“

august 11, 2007

Daco-geţii au dezvoltat în secolele XIV î.e.n.-IVe.n! o artă a prelucrării aurului, paralel cu arta aurului pusă în valoare de popoarele scitice, sarmatice şi caucaziene.
Cercetători străini şi români au întocmit numeroase studii între anii 1899-1956 (ca G. Teglas, K. Penk, J. Hampel, M. Hoernes, G. Chialde, V. Pârvan, M. Roşea, I. Nestor, B. Mitrea, A. Mozsolecs, Dorin Popescu şi alţii) începând cu repertorii ale descoperirilor, datarea lor, caracteristicile specifice şi tipologice ale obiectelor de aur.

De la descoperirea tezaurului de aur de la Ţufalău, în sud-estul Transilvaniei, în anul 1840 (care cuprinde topoare masive de aur brut, falere ornamentale şi podoabe) şi a tezaurului de aur de la Hinova (datat la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului), până în perioada La Tene (Tezaurul de aur descoperit la Cucuteni-Băicieni-Iaşi, datat în secolul al IV-lea î.e.n. şi tezaurul de aur de la Pietroasa – datat în secolul al IV-lea e.n.) se remarcă o rară perfecţiune tehnică şi distincţie stilistică.
Aurul descoperit pe teritoriul Daciei era amestecat cu mult argint şi era numit de antici elektron. >>>>>Viorica Enăchiuc>>>>>

____________________________

Fotografia prezinta pe cercetatoarea Viorica Enachiuc (dreapta),impreuna cu scriitoarea Elena Baciu – Calugaru

Reclame