h1

Vlad Protopopescu (Australia): „Dacii şi romanii“

octombrie 26, 2007

Dinastia Severilor, cu toată stabilitatea relativă pe care a adus-o Imperiului, avea să sufere aceeaşi soartă la care fuseseră supuse toate dinastiile precedente. Vechii duşmani ai Romei aveau să scoată din nou capul. Chiar victoriile romane împotriva regatului parţilor aveau să provoace o reacţie cu consecinţe pe care le simţim şi azi. Regii parţi, slăbiţi de loviturile primite din partea romanilor, şi-au văzut, odată cu prestigiul, influenţa asupra supuşilor dispărând. Prinţii din Persepolis, vechea capitală a Imperiului ahemenid, aveau să se răscoale împotriva parţilor (care să nu uităm erau de origine scitică) proclamând restaurarea imperiului ahemenid. Ardashir (Artaxerxes) se va proclama restauratorul imperiului ahemenid şi al religiei zoroastriene. În anul 227 regele part Artabanus V va fi înfrânt iar noul rege se va proclama „Regele regilor“, titlul împăraţilor perşi. Dacă regatul parţilor, născut din destrămarea imperiului creat de Alexandru cel Mare, poate fi totuşi considerat un regat „elenistic“ şi deci integrat în „oikumena“ greco-romană (cu toate adversităţile politice), noua formaţiune politică se va revendica dela altă tradiţie, conştient opusă „valorilor“ lumii greco-romane. Noii regi vor revendica nu numai tradiţia ahemenidă, ci şi toate teritoriile >>>>>Vlad Protopopescu>>>>>

Reclame