h1

Al. Florin Ţene:,,Revolta mitologiei din spaţiul istoric românesc”

martie 23, 2008

Cronicarii secolului al XVII-lea au promovat ideea originii romane(latină)a poporului din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Această visiune a fost receptată de cultura românească şi păstrată până astăzi. (M.Eliade,De la Zalmoxis la Genghis-han,Ed.ştiinţifică şi enciclopedică,1980,p.85).

Moştenirea geto-dacică în cultura noastră a fost promovată pentru prima dată de Dimitrie Cantemir cu un secol mai târziu, aducând argumente asemănările unor cuvinte din limba română, însă,insistând pe superstiţii şi mitologie, subliniind cultul străvechi al Daciei”. (Descrierea Moldovei de D.Cantemir”).

In a doua jumătate a secolului XIX, ideea latinităţiii este promovată cu asiduitate ca cea dintâi mare aventură spirituală a Ardealului” (Lucian Blaga, Şcoala ardeleană-latinistă, în Vremea, nr.726 , din 28 XI, 1973, p.7),iar B.P.Haşdeu, încă tânăr fiind, (1860),prin articolele sale insistă asupra problemei dacilor,(Perti-/au dacii?), arătând că Traian a subjugat numai daci, nu i-a exterminat în războaiele cu romanii. Interesul asupra soartei dacilor l-a avut şi Vasile Pârvan, care în Getica(1926)încearcă să analizeze protoistoria Daciei. >>>>>>

Reclame