h1

DEZVALUIRI – Prof.Maria Ciornei : ” Arhetipul Kogaionului “

august 6, 2008

Existenţa umană se certifică printr-un ansamblu de norme spirituale care organizează viaţa, o uşurează şi în jurul cărora se forjează structura socio-economică, şi morală, preceptele religioase fiind nucleul care are ca justificare a importanţei, centrul ei cu valoare sacră, care trimite la modelul divin originar, acceptat ca Atoatecreator. Cu alte cuvinte umanitatea s-a putut menţine în măsura în care a realizat existenţa acestei interdependenţe, ca factor primordial de continuitate.În toate societăţile, oricât de primitive sunt considerate, aceste norme se pun în conexiune cu divinitatea, care, ca primordialitate fiinţială celestă, transmite aceste norme prin iniţiere, dar această iniţiere, preluată de membri aleşi ai comunităţii, are ca scop întreţinerea acestor legături pe cale spirituală, cu Marele Creator, în mod continuu, reîntoarcerea „ab origine” asigurând ieşirea din temporal şi menţinerea în atemporalitate, în veşnicie.Ansamblul de cutume, ca experienţe religioase de acest gen, au nevoie de un spaţiu care capătă şi el atributele necesare apariţiei acestuia şi ale menţinerii permanente, care derivă din această sacralitate.Aceste spaţii reprezintă o configurare simbolică, încifrată a spaţiului celest, în graniţele căruia se pot desfăşura ritualurile magico-religioase.În istoria omenirii exemplele sunt numeroase.

Un asemenea teritoriu, va fi fost încă din zorii lumii şi cel marcat de prezenţa în centrul său a Muntelui Ceahlău.Se pune întrebarea cine au fost primii sacerdoţi care au exersat această comunicare cu divinitatea? Avem în vedere felul cum s-a construit zona central sacerdotala, care este structurată după criterii ce implică cunoştinţe excepţionale, care ţin de ştiinţelor superioare, ca astrologia, astronomia, matematica, chiar fizica şi nu numai; unele depăşesc posibilităţile reale de azi, de a corela mersul şi poziţia astrelor cu elementele constitutive ale muntelui; cunoaşterea calculelor, care să asigură această interdependenţă, presupune şi o menţinere a acestei structurări permanente.Megalopolisul antic de la muntelui sfânt pe linia imaginară Pecica – Deva – Cugir – Boiliţa – Omu ajunge, prin algoritm perpendicular, în centrul Ceahlăului.Ne dăm seama că unele forme alcătuitoare ale incintei sacre, ca şi amplasarea lor, precum ziguratelor, cei trei „stâlpi” alcătuitori ai Coloanei Cerului – Panaghia, Toaca, Piatra Ciobanului, Piramida, ale cărei coordonate se suprapun aproape peste ale celor egiptene, care sunt mai noi, existenţa a numeroase urme zoomorfe şi antropomorfe, Pietrei Late, a cărei poziţie, lasă să se vadă şi un altar frumos, dar şi un amfiteatru, duc cu mintea la cunoştinţe esoterice, ce trimit la alte dimensiuni.Putem afirma că este un teritoriu ale cărui elemente constitutive au semnificaţii mitice, încifrate..>>>>>>

Reclame