Archive for septembrie 2008

h1

ATITUDINI – Dr.Napoleon Săvescu:,,O istorie care… doare?!”

septembrie 4, 2008

O ISTORIE CARE…  DOARE?!    (sau:  ISTORIA DOARE CÂND E RĂNITĂ)

Vezi http://www.youtube.com/watch?v=5RJL5BzlMMQ

http://www.youtube.com/watch?v=EXVCJ4m0J78&feature=related

_________________________________________________________________________________

Într-o recentă suită de lamentabile apariţii în emisiunea „ISTORIA CARE DOARE”, la Televiziunea Universităţii Spiru Haret: „ROMÂNIA DE MÂINE”,  dl. „profesor dr.” sau…”colonel dr.” Mircea Dogaru (ezităm asupra „calităţii” deoarece apare cu ambele calificări în emisiune; pe de altă parte, în ciuda încercărilor, n-am reuşit să identificăm pe INTERNET vreun „CV profesional” al lui Mircea Dogaru) aduce critici fără sens la adresa actualilor susţinători ai „Dacologiei” şi a organizatorului („din Statele Unite ale Americii”) celor NOUĂ Congrese de Dacologie care au avut loc până în prezent la Bucureşti. Dl. Mircea Dogaru se lansează, cu eroism de Don Quijotte, împotriva unor majore surse istorice, dar pe care – în pofida titlului universitar afişat –  dânsul le crede simple mori-de-vânt…

În fond, dincolo de susţinătorii actuali ai „Dacologiei”, cu cine se războieşte zgomotos dl. Mircea Dogaru?  Cu o pleiadă de importanţi istorici români care s-au străduit să scoată la lumină componenta dacică (şi prin aceasta „central-europeană”!) a rădăcinii istorice a Românilor! Strădania este absolut lăudabilă mai ales după „mişelia roeslleriană” şi după presiunile culturnicilor pro-sovietici care urmăreau, vizibil, falsificarea surselor reale ale Istoriei Românilor. Este evident că dl. prof.dr. Mircea Dogaru ignoră personalităţi de marcă ale culturii române de la Haşdeu, Eminescu şi Nicolae Densuşianu la Vasile Pârvan or Constantin Daicoviciu – inclusiv urmaşii acestora – şi eforturile autohtone (paradoxal: inclusiv chiar ale sale, cum se va vedea!) de a înţelege „etajarea istorică„. Este vorba de explicaţia care a schiţat>>>>