h1

Gheorghe Şeitan: „Armânii şi zeul Vedic Aryaman“

august 10, 2009

Există o legatură intre substantivul sanscrit aryaman, zeul vedic Aryaman, pe de o parte şi pe de altă parte numele de armân, cuvânt prin care se autodefineşte populaţia vlahă din sudul Dunării, chestiune asupra căreia vrem să ne oprim în cele ce urmează.

După cum a stabilit savantul francez Georges Dumezil, rădăcina lingvistică a lui aryaman este ,,arya”- populaţia nucleu a indo-europenilor (1).

Prin arya se înţelege omul aparţinînd uneia dintre castele brahmana, kshatrya, vaisya, în opoziţie cu casta sudrya şi cu neamurile barbare, prin urmare, neariene.

Un arya este un om nobil, nu în sensul de avut ci acel ce respectă ritualul vedic şi sacrificiile, cuvântul onorabil fiind mai aproape de sensul iniţial. De la arya s-a format un substantiv comun ,,aryaman”, desemnând o varietate de prieten .După alte variante arya înseamna sfântul, o mai veche denumire dată înţelepţilor, specialişti în sacru (2).

În Transilvania, pârâul Arieşul, dar şi valea Iarului, precum şi refrenul din colinde ,,Dal’ erului, Doamne”(de la care, prin contragere a rezultat ,,Ler”) sunt reminescenţe lingvistice ale aryenilor vedici, plecaţi spre est, cu multe mii de ani Î.H., unde au întemeiat civilizaţia iraniana şi în final au invadat India, prin nordul acesteia, potrivit specialiştilor, la mijlocul celui de-al doilea mileniu (I.H.).Iranienii se revendica astăzi ca fiind urmaşii nobililor arya. >>>>

Reclame