h1

Dacia Revival Internaţional-Al IX-lea Congres Internaţional de Dacologie-REGALIAN 2008

In data de 20 Iunie se desfăşoară la Bucureşti lucrările celui de-al nouălea Congres International de Dacologie „Regalian 2008”. Aceasta manifestare este găzduita de Sala Majestic a Teatrului Odeon.

Iniţiativa organizării acestui congres aparţine Societăţii Dacia Revival International, cu sediul la New York, prin preşedintele ei, Dr. Napoleon Savescu, autorul lucrării „Noi nu suntem urmaşii Romei” . La editia din acest an au fost invitate personalităţi ale lumii culturale, istorice, etnografice si ştiinţifice atit din Romania cit si din Statele Unite ale Americii, Elveţia, Spania, Moldova, Macedonia, Albania, Italia si Germania. S-au primit 40 de lucrări de specialitate din care Consiliul Ştiinţific al Congresului a selectat lucrările care vor fi prezentate in cadrul Congresului.

Dacologia, reluăm şi repetăm, pentru o foarte clară înţelegere, este o parte componentă a ştiinţei istorice româneşti. Numai anumite condiţii vitrege – ţinând de „fixarea” istoriografiei noastre şi a forurilor ştiinţifice în domeniu, cu influenţarea şi a factorului politic, pe teza falsă a aşazisei „romanizări” sau „autoromanizări” a autohtonilor traco-geto-daci, teză nedemonstratâ ştiinţific de nimeni până acum – au făcut ca dacologia să se afirme în paralel cu câmpul larg al istoriografiei de profil, să fie, deci, rodul activităţii unor Societăţi ştiinţifice, cultural ştiinţifice sau chiar al efortului, lăudabil dar greu, al unor particulari cu vocaţie şi cu pasiune pentru istoria strămoşilor noştri autentici. Rezultatul ? Pe linia politicii de învăţământ şi educaţionale în general, amintita teză falsă a intrat în manualele preuniversitare şi în Tratatele academice, în manifestări ştiinţifice ale amintitelor foruri, în mass-media, cu consecinţe grave, ştiinţifice şi nu numai, de la atitudinea mai mult decât necorespunzătoare faţă de patrimoniul strămoşesc traco-geto-dac, până la eliminarea, pur şi simplu, din cel mai important manual preuniversitar de istorie naţională a autohtonilor Spaţiului carpatic şi pericarpatic, act care echivalează cu tăierea rădăcinilor noastre istorice prin cartea care, în fond, este destinată să fie operă de învăţământ şi de educaţie naţională totodată pentru un întreg popor, nu doar pentru tânăra generaţie. Şi consecinţele grave merg până la aruncarea, pe nedrept, asupra acestui întreg popor, a vinovăţiei de necunoaştere şi nerecunoaştere a strămoşilor săi reali, precum şi până la a considera un imperiu cuceritor şi jefuitor drept strămoş autentic în locul celor cu adevărat reali.

Congresele anuale internaţionale de Dacologie, organizate, începând din anul 2000, de Societatea internaţională „Reînvierea Daciei” – preşedinte dr. Napoleon Savescu – cu filialele sale din teritoriu, sprijinită şi de alte societăţi de profil precum „Getica” şi „Renaşterea Daciei”, de specialişti din facultăţi şi institute de profil şi de autodidacţi pasionaţi, într-o viziune modernă de istorie integrată, au pus în evidenţă locul şi rolul istoric şi de civilizaţie – în plan naţional şi internaţional al strămoşilor noştri reali, traco-geto-dacii, au omagiat evenimente şi personalităţi ţinând de istoria lor şi de planul dacic care ne-a traversat istoria şi încă ne animă şi au dezbătut numeroase comunicări de profil, în viziunea amintită, au decis şi au organizat şi alte manifestări cultural ştiinţifice, au vernisat monumente în domeniu, au prezentat şi au recomandat lucrări de specialitate.

Şi acum, cel de-al IX-lea Congres Internaţional de Dacologie este dedicat primului „ restaurator ” al Daciei, strănepot al Marelui Rege Decebal, generalul REGALIAN (258-268, d. Hs.), din acel moment Roma imperială trebuind să-şi retragă legiunile şi administraţia din teritoriul cucerit în anul 106 d. Hs. Vor fi, evident, prezentate şi dezbătute în Congres şi alte comunicări ştiinţifice în viziunea şi pe direcţiile amintite şi nu în ultimul rând vor fi prezentate cărţi de specialitate ce se constituie în adevărate evenimente editoriale .

Nu uităm să adresăm mulţumirile noastre tuturor sprijinitorilor şi prietenilor noştri. Facem apel, în acest sens, şi la alţi eventuali sponsori, sprijinitori şi prieteni ai dacologiei, pentru ca acţiunea noastră să fie cât mai rodnică şi eficientă. Facem, totodată, un călduros apel la presa românească şi la cea internaţională să se intereseze direct la sursă, asupra acţiunilor noastre şi să le prezinte corect, obiectiv, iar nu după zvonuri şi bârfe, cum a fost cazul de mai multe ori până acum.

PROGRAMUL CONGRESULUI

Vineri, 20 iunie, Cercul Militar Naţional

07:00 08:00 Primirea participanţilor si cafea

08:00 08:15 Cuvint de deschidere al Congresului

08:15 12:00 Lucrări in plen – Sala Majestic

12:00 13:00 Pauza de masa

13:00 17:45 Lucrări, intervenţii si discuţii pe secţiuni – Sala Majestic si Sala Maura

17:45 18:00 Cuvint de închidere al Congresului

Tema Congresului: Regatian – 1750 de ani de la eliberarea Daciei de sub romani

Moderatori: Dr. Napoleon Savescu, Prof. G.D. Iscru, Prof. Viorica Enachiuc, Prof. Timotei Ursu

Sala de MARMURA

Partea I

8:00 – 8:15 Cuvint de deschidere – Dr. Napoleon Savescu

8:15-8:30 Film – „Regalian”

8:30 – 8:45 Cuvint de salut – Acad. V. Candea

8:45 – 9:00 Regalian – Primul restaurator al Daciei libere – Prof. Gh. Iscru

9:00-9:15 Protocol de colaborare Dacia Revival – Dacia Braşov

9:15-9:30 Regalian – Popescu Mihai

9:30 – 9:45 De la „Dacia restituta” la „Dacia Aureliana” – Carlugea Z.

9:45-10:00 De la Decebal la Ingenuus – Giurescu M.

10:00 -10:15 Dintotdeauna daci – Terra M – SUA

10:15 -10:30 Naţiune, statalitate, civilizaţie la strămoşii noştri – lonescu-lscru

10:30 -10:45 Dacii cei mai din sud, macedonenii – Lascu D.

10:45-11:00 Arma secreta – Un dac la Roma – Viorel Patrichi

11:00-11:15 Ceahlăul, muntele sfint al dacilor – Ticleanu N.

11:15-11:30 Regalian- pro si contra – Timotei Ursu

11:30 -12:00 Prezentări de carte:

1 – Religia dacilor- Rudeanu O.l.

2 – Taina Kogaionului – Panculescu C.

3 – Scrieri pierdute atingatoare de daci – Papadopol Chalimah

4 – Din arhivele Daciei – B. Stefanovski

5 – Poeme dacice – D. Balaet

12:00 – 13:00 – PAUZA DE MASA

PARTEA a – II -a

Moderatori: Dr. Napoleon Savescu, Prof. Timotei Ursu

13:00 -13:15 Film – Misterul Coifului de aur- SUA

13:15 -13:30 Citeva cuvinte despre noi, dacii – Arthur Silvestri

13:30 -13:45 Noi mărturii privind locaţia cetăţii getice Genucla – Nicolae Nicolae

13:45 -14:00 Originea neamului romanesc si al limbii noastre – Dragomir S.

14:00 -14:15 Cetatea de la Bunlog – Pândele L.

14:15 -14:30 Cosmosul si meteorologia in determinările militare ale dacilor – Ciobanu O si Ciobanu V.

14:30 -14:45 Limbile si dialectele vorbite pe teritoriului Peninsulei Iberice nu provin din latina-Lupu Cătălina, SPANIA

14:45 -15:00 Cultul mamei mari – Drumea Balcanu Silvia – ITALIA

15:00 -15:15 Caput Bubali – Cionchin I.

15:15 -15:30 Un mormint cu lespede de piatra de 5000 de ani – Merlan V.

15:30 -15:45 Monumente închinate zeităţilor de soldaţii sirieni in Dacia sec. II – Calugaru-Baciu Elena

15:45 -16:00 Edificii de cult in defileul Oltului la Racos – Ratiu D.

16:00 -16:15 Glose si prolegomene la „Dacia preistorica a lui N. Densusianu” – Scridonesi O

16:15 -16:30 Basarabia inainte de Homer – Şeitan Gh.

16:30 -16:45 Dacii – esenţa problemei balcanice – Bocioaca Mihai

16:45 -17:00 Extracţia si prelucrarea aurului la daci – Teofil Gridan

17:00 -17:15 Cotanii, triburi sacre din munţii Carpati – Pruna-Cotan Olimpia

17:15 -17:30 Pe urmele strămoşilor; cuşma dacilor – Cristian M

17:30 -17:45 Simbolistica reconstituirilor scito-dace – Tulbure-Strachina Olivia

17:45 -18:00 Cuvint de inchidere – Dr. Napoleon Savescu

Sala MAURA

Moderatori: Prof. Viorica Enachiuc si Prof. Gheorghe Iscru

13:00-13:15 Lerui Ler – Carlugea Z. + Zoia Elena-Deju

13:15 -13:30 Corespondente romano-indiene (vedice) – Lazarescu E.

13:30 -13:45 Ainu – Flaviu R. – SUA

13:45 -14:00 Elemente de cultura dacica, dovezi ale continuităţii civilizaţiei in spaţiul carpato-danubiano-pontic – Biltiu P.

14:00 -14:15 Cuvinte vechi – Calusita Alecu M.

14:15-14:30 Epitaful poetului Ovidius – Cionchin A.

14:30 -14:45 Renaşterea dacica in literatura romana – Cretu A.

14:45-15:00 Din adincul fiinţei sale – Gavrila Copil Gh.

15:00 -15:15 De la regii de neam zeiesc – Brezeanu L.

15:15 -15:30 Retragerea, părăsirea, eliberarea Daciei – Giju I.

15:30 -15:45 Din arhivele regilor Daciei – Stefanovski B. – Macedonia

15:45 -16:00 Brancusi – o sinteza a istoriei neamului – Gorjan Sorana

16:00-16:15 Arhivele dacilor – Orescu M.

16:15 -16:30 Primul strămoş cunoscut – Patrichi I.

16:30 -16:45 împăratul Ler – Patrichi T.

16:45 -17:00 Zamolxele înţelepciunii omeneşti – Pruna-Cotan O.

17:00 -17:15 Drumul unor cuvinte strămoşeşti exilate etimologic – Tripon C.

17:15-17:30 Dacia ortodoxa – Zamfir M.

17:30 -17:45 Etruscii – Cristian M.