h1

Napoleon Săvescu: „În pragul unui nou congres“

Iată-ne, dragi iubitori ai istoriei noastre de ieri, de astă/i şi do mâine, în poarta unei noi reuniuni devenită benefică tradiţie: anualul Congres Internaţional de Dacologie. Ccicclălori profesionişti alături de entuziaşti căutători de adevăr din numeroasele filiale ale Societăţii DACIA REVTVAL şi dintr-o mulţime de alte nuclee de cercetare cit nume diferite, dar reunite întru acelaşi scop, realizăm astăzi cea de-a opta întrunire dedicată studiului pe care, cu un secol în urmă, marele nostru precursor NICOLAE DENSUŞIANU îl denumea drept „Istoria unei naţiuni geniale, puternice: şi glorioase, care cu mult înainte de timpurile trpiane fundase cel dintâi imperiu vast al lumii, întemeiase prima unitate de cultură în Europa şi pusese totodată bazele progresului moral şi material în Asia de Apus şi în Africa de nord.

„DACIA REVTVAL INTERNATIONAL“ a sărbătortit recent un deceniu de la înfiinţare, dar mai ales un deceniu de eforturi şi evidente împliniri, reuşind ca – împreună cu organizaţiile similare, din România şi cu un aport internaţional remarcabil – să creeze un veritabil nou curent de opinie vizând studiul istoriei vechi a Spaţiului Carpato-Istro-Pontic, propunând ieşirea curajoasă a studiului de specialitate din chingile abuzive ale unui trecut conformist, servil, adesea slujitor al altor ţinte decât cele ale adevărului şi interesului naţional.

Dragostea pentru istorie, nu se poate substitui automat studiului de specialitate şi argumentaţia ştiinţifică nu poate fi înlocuită doar cu afirmarea entuziasmului. Dar ceea ce constituie principala amprefttă a acestui deceniu de eforturi este, pe de o parte, tocmai amplificarea impresionantă a informaţiei de specialitate, a cercetătorilor care nu poartă uniforma de „istorici oficiali“, contribuţia lor la volumul de referinţe pluridisciplinare devenind din ce în ce mai vizibilă. Pe de altă parte, salutăm din ce în ce mai ampla colaborare a unui veritabil detaşament de specialişti din disciplinele consacrate precum: arheologi, paleontologi, istorici, lingvişti, etnologi dar şi ai unor ştiinţe recente precum ar fi cei din domeniul geneticii moleculare. Suntem martorii naşterii – pe plan internaţional – şi a altor noi discipline de specialitate, cum ar fi studiul istoric interdisciplinar şi arheo-astronomia, în care activează recunoscute autorităţi ştiinţifice. Dacă până acum 10 ani menţiunile despre daci în publicaţiile româneşti erau aproape inexistente, astăzi ele sunt o prezenţă consistentă în mass-media românească.

Fără îndoială, se renunţă greu la ideile preconcepute – multe dintre acestea de-a dreptul antinaţionale, dăunătoare, defăimătoare – la care a fost înjugat studiul istoric românesc. Dar ceea ce afirma cu un secol în urmă Nicolae Densuşianu beneficiază acum de împlinirea unei deschideri cu adevărat democratice pe planul cercetării ştiinţifice. Cercetători din cele mai diferite domenii au la dispoziţie uriaşul avantaj al informării globale, prin computer, prin Internet, prin fişajul electronic. Viteza cunoaşterii a crescut impresionant, adevărul nemaifiind un atribut închis în sipete academice ori în rucsacul unor alpinişti ai cunoaşterii căţăraţi în sfere inaccesibile. Istoria este disciplina cu cel mai mare impact formativ asupra generaţiilor successive. Mesajul epic, cu valoare de simbol, este uneori mai eficient decât demonstraţia ştiinţifică amănunţită. Acest lucru l-am aplicat cu consecvenţă atunci când am publicat volumul „Noi nu suntem urmaşii Romei“. Tocmai de aceea activitatea noastră nu s-a limitat doar la impulsionarea unei autodeveniri prin informaţia de specialitate, ci şi la transmiterea unui mesaj direct către colectivitate. „DACIA RE-VIVAL INTERNATIONAL“, graţie unor contribuţii colective şi unor generoase sponsorizări, a organizat, anual, Congrese de Dacologie unice în lume; totodată, am ridicat monumente dedicate SIMBOLURILOR: monumentul Nicolae Densuşianu, monumentul Tăbliţelor de la Tărtăria, monumentul dedicat lui Decebal, etc. Am sponsorizat burse pentru studenţi, am acordat premii anuale, am tipărit cărţi iar revista noastră de specialitate, „DAClA MAGAZIN“, a devenit o publicaţie de mare audienţă. Când societatea naţională de radio şi televiziune a creat această posibilitate, am contribuit săptămânal la o apreciată emisiune radiofonică dedicată dacologiei, emisiune a cărei reluare este acum insistent cerută de ascultători. Organizaţiile noastre înfrăţite sărbătoresc anual, la Orăştie, sentimentul dragostei colective pentru adevăratul nostru Trecut. DACIA REVIVAL INTERNATIONAL a propus, la Congresul din 2005, înfiinţarea unui Institut Naţional de Dacologie care să gestioneze coerent întregul program de cercetare istorică şi să coordoneze valorificarea internaţională (inclusiv turistică) a impresionantelor valori de care dispunem. Aşteptăm ca, o dată cu echilibrarea europeană a politicii interne a României, această propunere să poată deveni fapt impium, sunt gata să contribuim substanţial, pe plan intern şi internaţional, la reuşita activităţii unui atât de necesar organism oficial.

Recunoscută de-a lungul Evului Mediu şi până astăzi drept simbol al vitejiei în apărarea propriei libertăţi naţionale, Regina Tomiris – căreia i s-au dedicat impresionante statui şi reprezentări picturale în Occident şi care, după informaţia furnizată de Iordanes, este ctitora importantei cetăţi comerciale Tomis, Constanţa de astăzi – regina masageţilor a fost total „uitată” de istoriografia românească, cea aservită intereselor politice care au încercat să perimetreze lumea geto-dacă doar în… Carpaţi, astfel încât megieşi veniţi prin timp, în valuri de năvălire şi „descălecare“ pe adevăratele pământuri ale tracilor nordici, să nu se simtă astăzi „sensibilizaţi“ de rostirea adevărului primogenităţii noastre!…

Fie ca acest nou pas, al dedicării celui de al VUI-lea Congres de Dacologie simbolicei figuri a vitezei regine Tomiris, să constituie încă un imbold către cercetarea liberă a istoriei adevărate, cercetarea democratică, fără oprelişti limitative şi fără idei preconcepute, întru mai binele unor concluzii care să poată califica Istoria Trecutului României pe adevăratul său piedestal: cel de neam autohton, cu o largă dezvoltare în timp şi spaţiu, determinant pentru ulterioara dezvoltare a istoriei antichităţii europene şi perimediteraniene.

O Istorie căreia nu-i este îngăduit să îşi ignore, să îşi minimalizeze şi, în cele din urmă, să îşi uite rădăcinile.

Bun venit la cel de al VIII-lea Congres de Dacologie tuturor iubitorilor Daciei de ieri, de azi şi de mâine!

Dr. NAPOLEN SĂVESCU, Preşedintele Societăţii DACIA REVTVAL INTERNATIONAL

____________________________________________________________________________________

Revista DACOLOGICA este o publicatie de informatie culturala cu caracter alternativ , creata in cadrul unui proiect experimental rezultat din colaborarea dintre ARP – ASOCIATIA ROMANA PENTRU PATRIMONIU si ASOCIATIA SCRIITORILOR CRESTINI DIN ROMANIA . Revista cuprinde studii , puncte de vedere si ipoteze in tema istoriei stravechi a regiunii carpato-danubiene propuse de autori din toata lumea . Ea contine stiri , studii sau rezultate diverse obtinute prin investigatii pluridisciplinare ( imbratisand cu precadere teme , personalitati si subiecte evitate de presa oficiala ) , opinii mai putin sau deloc cunoscute prin dezbaterile organizate intre ” figurile noului monopol ” al informatiei si istoriografiei , propuneri de examinari si de studiu tematic ce nu patrund la suprafata vietii publice din cauza ignorantei sau rea-credintei , puncte de vedere noi avand caracter de ipoteza sau de examen de laborator . Colaborarea la revista on-line DACOLOGICA este deschisa oricarui carturar roman , indiferent de locul unde se afla , de domeniul de exercitare practica si de ” palmaresul ” profesional.

Revista DACOLOGICA apare prin grija unui colegiu editorial si sub coordonarea ARP – ASOCIATIA ROMANA PENTRU PATRIMONIU . Preluarea textelor aparute in Revista DACOLOGICA este posibila numai cu acordul autorului . Anunturile si comentariile redactionale pot fi reproduse cu mentiunea sursei . *Responsabilitatea asupra fiecarui text publicat apartine autorului conform reglementarilor internationale asupra acestui subiect . Opinia autorilor gazduiti nu este intotdeauna si opinia redactiei . Colaborarea la revista on-line DACOLOGICA este deschisa oricarui autor sau organizatii care doreste sa puna in circulatie un punct de vedere considerat de interes larg ori doreste sa faca mai cunoscuta o opinie sau o concluzie de utilitate in tematica propusa de editor . * Expeditia textelor se poate face la adresa de e-mail dacologica @gmail.com * Textele trebuie sa fie expediate in programul MS Word, in atasament la mesajul dvs., redactate cu diacritice romanesti , cu caractere ” Arial „, la marimea de 10 pixeli . La aceiasi adresa poate fi trimisa orice corespondenta destinata membrilor redactiei si orice opinie privitoare la materialul aparut sau dorit. Sunt binevenite , si vor fi studiate atent ,orice semnalari privind fapte , personalitati si situatii mai putin mediatizate , privind tematica de precadere a revistei. Publicatia fiind alcatuita prin voluntariat,colaborarea este onorifica. Avand in vedere ca dialogul cultural se afla in suferinta in Romania , orice stire despre carti aflate in lucru sau in curs de aparitie , despre lansari de carti noi sau despre manifestari culturale apartinand tematicii fundamentale a revistei DACOLOGICA vor fi utile si isi vor afla difuzarea cuvenita . Proiectele editoriale ale diferitelor edituri , indiferent de marimea lor sau de locul unde activeaza , vor fi primite cu solidaritate si vor fi propagate cu staruinta . Organizatiile , asociatiile sau grupurile de cercetare in domeniul tematic principal sunt chemate sa isi faca mai bine cunoscuta activitatea lor si prin aparitia in publicatiile editate de noi si prin mijloacele de comunicare pe care le avem acum si le vom inmulti in viitor.