h1

Adrian Botez: „Mircea Eliade şi folclorul tracic“

În nuvela-roman Nouăsprezece trandafiri, capitolul 24,  Mircea Eliade afirmă, despre un alter ego al personajului central (ADP – Anghel Dumitru Pandele), anume despre Ieronim Thanase (Cel cu Nume Sfânt+Dat Morţii, sau: Trecând cu Moarte peste Moarte…) că ar fi făcut un film, premiat cu premiul I, la Cannes, şi lăudat de presa comunistă… – apoi retras, sub cuvânt că “mulţi critici străini” (cuvântul “străin”, la esoterici, de tipul lui Eliade, înseamnă “din lumea cealaltă/spirituală”!) ar fi afirmat despre acest film “genial – că este cea mai virulentă satiră a  sistemului socialist…” – film intitulat Copiii nimănui…Aparent, acest titlu ar trimite la Cei care-şi caută Tatăl Sacru – Laurenţiu Serdaru şi Niculina Nicolaie…În realitate, fiind vorba despre O ANAMNEZĂ A ORIGINARITĂŢII COMUNITĂŢII SACRALE/NEAM ROMÂNESC METAFIZIC (pentru a vindeca de “muritorie” individul…), Eliade face referire la cel mai adânc substrat mitic românesc: SUBSTRATUL MITOLOGIEI TRACICE!!!

Copiii nimănui” (…aşa se numeşte filmul premiat/înţeles, apoi retras, probabil se intră într-o nouă fază a amneziei/neînţelegerii/întunecării umane, fază firească în Kali Yuga, dar fază trecătoare…spre Noul Manvantara! – film al lui Ianus-Ieronim, parte din Complexul Sacral Iniţiatic-ADP…Anghel/Angelus/Vestitorul + Dumitru/Demeter/Zeiţa Vegetaţiei Renăscătoare + Pandele/Cel care Adună Sinea Spirituală) – sunt adevăratele “odrasle” transfigurate/re-născute întru Sacralitatea Supremă/Anonimă… – şi pentru MÂNTUIREA NEAMULUI ROMÂNESC/UMANITĂŢII TERESTRE. Sunt ipostazele ZEILOR GEMENI: “Cei Doi Zalmoxis”, APOLLON şi ARTEMIS – “orfanii”, “zeii săraci-GOI”(precum “legatarul universal”, din Pădurea Alunarului – Eusebiu…), “Ascunşii/Nevăzuţii, de care vorbesc atâtea toponimice româneşti, după cum afirmă Adrian Bucurescu…

Adrian Bucurescu, Dacia secretă, Arhetip, Buc., 1997, pp. 94-95: “În amintirea Gemenilor Divini, acest masiv a fost numit THIA-GOLA, sau THIA-GOLON, Zeii Săraci/Goi, actualul Ceahlău(…). În prima iarnă au coborât totuşi printre oameni, de vreme ce foarte multe locuri din MURIDAVA/Moldova amintesc de trecerea lor(…): AN-NAM-A-TIA/Din Neamul Zeilor-Neamţ; BAGAIOS/Magii-Bacău; BIT.SIANON/Copiii Luminoşi-Botoşani; CAS-SIANON/Copiii Frumoşi-Chişinău; CHAR-NABTOAS/Domnul Nevăzut, Ascuns-Cernăuţi; GUOL-ETA/Copiii Goi/Săraci-Galaţi; IAZI/Sfinţii-Iaşi; KERTIE/Copiii-Herţa; OROD-ISTA/Copiii Nobili, Prinţii-Horodiştea; POR-ATA/Copiii Puri-Prut; PYD-NA/Ascunşii, Nevăzuţii – Putna; RA-NISTORUM/Al Copiilor, Renăscuţii – Nistru; SARACA/Săracii – Soroca; VES-ELIA/Preacuraţii – Vaslui; ZAL-MOXIS/Magii Strălucitori/Vrednici – Ceremuş. Din Moldova, cei doi pribegi au trecut munţii în ţinutul care, de atunci, s-a numit HAR-DEAL/Dealul/Codrul Sfânt/Grădina”.

Eusebiu/Eusebie DAMIAN se spune că, după ce a fost “în India”, ar fi scris şi publicat cartea ”India: văzută şi nevăzută  – de observat că nu se indică decât că Eusebiu DAMIAN (Aducătorul de Pace/Îmblânzire!) A FOST în India (ca interiorizare absolută!) – nu şi că/şi ce a văzut, în India…În definitiv, e posibil să fi călătorit anamnetic în Inidoara/Indioara (…HUNEDOARA!) ROMÂNEASCO-TRACICĂ!!!1

prof. dr. ADRIAN BOTEZ

 _________________

[1] – Cf. Vasile Lovinescu, Dacia hiperboreică, Rosmarin, Buc., 1994, Creangă şi creanga de aur, CR, Buc., 1989.