h1

Teodor Ardelean: „Istoria numelui Zarand“

Numele Zarand, ca subiectiv propriu, exprimă numele unei localităţi, numele unui comitat, numele unui castru-cetate, numele Ţării Zărandu-lui, numele Munţilor Zărandu-lui. Dăinuie opinia că numele ar fi de origine maghiară deoarece pentru prima dată se întâlneşte în astfel de documente. De exemplu: în anul 1214, documentele vorbesc despre existenţa comitatului Zărandului, condus de către Dionisie, fiul lui Ompund. Castrul sau cetatea cu numele de Zarand figurează în documentele din anul 1232. Documentele maghiare nu dau relaţii despre originea acestui nume şi nici despre sensul său. în Pallas Nahy Lexikona Ed. Budapesta din anul 1897 după descrierea economică a comitatului Zarand apare cuvântul Zarandok, având în paranteză explicaţia peregrinus, tradus în „mari mase de pelerini“. Informaţia este reală, în acele vremuri, mase mari de oameni din Europa se deplasau periodic la cetatea cu numele Zarand să se închine creatorului Universului. Dicţionarul nu dă alte explicaţii asupra numelui cetăţii Zarand. Rezultă: 1). La venirea ungurilor aceştia au constatat că mase mari de pelerini se deplasează periodic la cetatea Zarand. Fenomenului i s-a dat numele de Zarandok. 2). Numele castrului militar sau a cetăţii Zarand provine din vremurile imemoriale. în „Istoria României“ vol, I, Ed. Academiei Române, ed. 1960 la pag. 167 (volum obţinut de la doamna profesor de istorie Tănase Eugenia căreia îi mulţumesc pe această cale) am aflat scris: Ptolomeu şi alte izvoare antice vorbesc despre câteva localităţi din Dacia, având rădăcina în vocabularul dacilor, care l-au moştenit de la traci, iar aceştia de la populaţia autohtonă din această zonă. între aceste cetăţi figurează şi localitatea cu numele de DEUSARA, aşezată în partea de apus a Munţilor Apuseni, într-o regiune minieră. Menţionăm că cetatea Zarandu-lui, în antichitate, se afla într-o regiune minieră, aşa cum a spus Ptolomeu. La 10 km. sud se aflau minele de aur de la Arăneag, iar la aproximativ 4 km. vest, expoatările de cupru de la Olari (Vărsând), înlăturând din numele romanizat Deusara cuvântul Deu = zeu, introdus de către romani, obţinem numele originar în limba traco-dacă şi mai veche a populaţiei care a trăit aici anterior Rnmnpni7ării continentului de către traci, „SARA“ (citeşte SAR RA). Numele cetăţii în vocabularul populaţiei autohton daco-trace sar ra însemna: lumina lui ra, iar Ra era numele creatorului Universului. Ptolomeu a dat ca explicaţii numelui de Deusara însemnând Izvorul luminii, Apa sau Fântâna Zeului (ori zeiţei). Observăm că sensul numelui Sar Ra „lumina lui Ra“ s-a transmis peste milenii fără nici o abatere. La rădăcina daco-tracă „sară“ romanii au adăugat cuvântul Deu, obţinând „Deusara“; în mileniul I d. Chr. cuvântul Deu introdus de romani s-a înlocuit cu „and“, numele devenind Sarraand. Maghiarii au lăsat numele nemodificat, aşa cum l-au aflat Sarand sau Zarand. Pentru explicarea pelerinajelor au adăugat la numele cetăţii Zarand literele „ok“, obţinându-se cuvântul Zarandok (care exprimă o realitate a fenomenelor petrecute la Zarand, masele de pelerini). După anul 1920, din numele format în mileniul I d. Chr. Zarand s-a înlocuit litera a cu litera ă, obţinându-se numele de Zarand.

Se constată că numele de Sarra este un cuvânt sacru. Soţiei lui Avraam i s-a schimbat numele din Sărai în SarRa cu semnificaţia noului nume „Lumina lui Ra“. (În ebraică, Sarra înseamnă şi realizarea făgăduinţei lui Dumnezeu faţă de Avraam. Fenomenul posibil să se repete şi în cazul numelui dat cetăţii SarRa, adică să existe o făgăduinţă faţă de oameni, dată la construcţia primei cetăţi SarRa de către Ra, care se va realiza în viitor. Alte făgăduinţe fiind deja împlinite).

Subliniem că populaţia fără şcoală care trăieşte în Ţara Zărandului spune Cetăţii, munţilor şi Ţări de aici, Sarraand şi nu Zarand ori Zarand.

Concluzii: 1). Rădăcina din numele cetăţii Zarand, Munţii Zarand etc. provine de la numele iniţial al cetăţii, care se numea Sarraa. 2). Cetatea SarRa este cea mai veche cetate-localitate din Europa. înfruntând vitregia vremurilor, numele primei cetăţi s-a transmis peste milenii, până în zilele noastre. Sensul numelui, cu durata de mii de ani, provenind aproximativ din mileniul XIII – XII î. Chr., nu s-a păstrat neatins prin frumuseţea sa sau prin toleranţa celor care au stăpânit lumea, ci prin ceea ce se află îngropat în spaţiul acestei cetăţi: piesele arheologice recuperate, hărţile antice, toponimicele din zonă, sensul numelui de Sarra vorbesc despre un astfel de plan!

Prezentul articol s-a trimis Academiei Române, Ministerului Cercetării şi Educaţiei, Academiei Militare, Institutului de Arheologie şi Istoria Artelor, Cluj-Napoca, Congresului Internaţional de Dacologie, care se va ţine la Bucureşti în 2 – 3 iulie 2005.

Numele cetăţii Sarra, ca rădăcină în numele cetăţii în raport cu marile evenimente istorice ale omenirii: Sarra, Deusarra, Sarraand, Zarand demonstrează că:

Cetatea a fost permanent populată de oameni de la clădirea primei cetăţi până în zilele noastre.

Este cea mai veche cetate din lume, construită după retragerea gheţarilor ce cea. 12.000-13.000 de ani Î.Ch.

Piesele arheologice recuperate din subteranele cetăţii demonstrează că:

Civilizarea omenirii a plecat din cetatea Sarra.

Cunoşterea lui Dumnezeu (Zeul Suprem „Ra“), cunoştinţele despre viată, moarte, iad şi rai, despre figurile geometrice, scrisul pic-tografic, transformările operate asupra speciilor cu apariţia monştrilor sau a altor specii, cum ar fi rhoimiţele antropoide, nimicirea Atlantidei etc., au avut ca punct de plecare cetatea Sarra.

Cetatea Sarra este una şi aceeaşi numită Deusarra, Sarraand, Zarand,’Ziridava aşezată în Golful Crişului Alb şi nu pe Mureş în hotarul comunei Pecica din jud. Arad.

Sarra este nume sacru. Acest nume se află şi în Biblie. Conform indicaţilor date de către’un Arhanghel, numele soţiei lui Avraam a fost schimbat din Sărai în Sarra (cu aceleaşi semnificaţii aflate în cazul cetăţii Sarra). De aici va pleca cunoaşterea lui Dumnezeu pentru multe popoare.

Dicţionarul maghiar Pallas Nagy Lexikona, Budapesta, 1897 numeşte fenomenul „cete mari de pelerini care se deplasează să se închine la cetatea Sarrand-ului“ cu Zarandok, demonstrând sacralitatea numelui şi locului cetăţii Sarra.

CONCLUZII:

Fenomenul din spaţiul cetăţi Sarrand-ului, ieşirea singure a pieselor arheologice din adâncuri, fără muncă omenească, documentarea şi scrierea Teoriei Fundamentale a Creţiei Universului de către un singur om în câţiva ani, când pentru această lucrare necesita cercetări conjugate ale multor cercetători în câteva generaţii, nu pot fi explicate prin coincidenţe, evoluţia inteligentei autorilor.

Gândirea oamenilor, relaţiie dintre aceştia şi alegerea drumului pe care să meargă sunt coordonate la nivel spiritual de către factori neidentiabili.

PROPUNERI:

Corectarea urgentă a lucrărilor de istorie cu arătarea adevărului despre cetatea Sarra aşezată în Golful Crişului Alb într-o regiune greu accesibilă prin pădurile Zărandului, înconjurată de ape şi mlaştini. Fortăreaţa de la Pecica, numită greşit Ziridava, conform lui I.H. Crişan, conducătorul expediţiei, era uşor de cucerit de către duşmani. O astfel de strategie militară a daco-tracilor şi a celor dinaintea acestora, era de neadmis. Ar însemna că strămoşii noştri, care au contribuit din plin la civilizarea omenirii, să nu se intereseze de apărarea centrului spiritual unde se aflau piesele arheologice, izvorul spiritualităţii omenirii şi istoria speciei umane.

Să se constituie urgent un Comitet Naţional sau Internaţional, care să ia măsuri pentru conservarea spaţiului cetăţii Zărandului şi să treacă la dezgroparea celei mai vechi cetăţi din actualul ciclu al civilizaţiei. Să stabilească pe baza pieselor arheologice cine au fost cei care au civilizat specia umană, de unde au venit, ce mesaje au lăsat omenirii de astăzi! Obiectul ar trebui săă aibe prioritate faţă de toate obiectivele actuale din lume, fiind în koc poate chiar viitorul speciei umane!

TEODOR ARDELEAN

Cercetător şi autorul Teoriei Fundamentale a Creaţiei Universului, Preşed. Asoc. Cult. Ziridava: „Credinţă, Ştiinţă, Adevăr“, Arad, la 28 martie 2005